Tredje Historiske TH Træf

maritimevenner_f340-thetis     f340-thetis     maritimevenner_f340-thetis

tredje-historiske-moede-forside

kooejethetischef-150x150          f357thetis          kooejethetisgruppe01-150x150

 

Fra idé til virkelighed

Efter vort første veteran-træf hos Leo & Marianne i Viborg, julen 2008 var det naturlige spørgsmål: What is next?

Vi 4 tilstedeværende kunne hurtigt blive enige om, at det ville være spændende at komme ombord og se den nye Thetis F357 og i øvrigt høre om de opgaver, som skibet og besætningen udfører i dag.

Via ”Sorte Ørn”, Erik Månsson blev der etableret kontakt til den daværende skibschef, der tog positivt imod vor henvendelse. Af forskellige årsager herunder F357 Thetis’s internationale deployments lykkedes det ikke at få besøget arrangeret i sommeren 2009. I stedet blev det som bekendt et brunch-træf hos Signal-Jørgen i Risskov efterfulgt af et besøg – i røg og damp – hos Århus Marineforening. Også en spændende oplevelse, men ideen med at ”gense” Thetis var ikke død.

På ny måtte vi trække på de interne forbindelser for at etablere kontakt med den nyudnævnte skibschef kommandørkaptajn Henrik Holck Rasmussen – og så kom der gang i tingene!

Allerede den 13. maj, 2 dage efter vor fornyede henvendelse fik vi et positivt tilsagn med løfte om at komme ombord den 29.7 – ugen før den årlige DANEX øvelse skulle løbe af stablen. Dagens program blev hurtigt fastlagt og frokoststuen reserveret.

Nu kunne vi rigtig begyndte at glæde os, og der blev reserveret færgebillet fra Læsø, flybilletter fra Portugal og Zimbabwe – det sidste, ikke uden besvær. Ikke alene må Birthe & Bent i det daglige kæmpe med Robert’s trakasserier, men derudover skulle der skaffes flybillet fra Johannesburg samtidig med at fodboldfans fra hele Europa var på vej nordover. Ikke nemt, men det lykkes heldigvis for Bent at få en plads, så han også kunne komme frem til den 29. juli.

Derudover kreerede Gunnar en særlig ”flyer” på vor hjemmeside, hvilket resulterede i at vi fik yderligere 2 tidligere Thetis gaster Finn Mygind og Hans Jørgen Møller med så vi blev i alt 7 veteraner den dag.

Efter sommerferiens afslutning gik den nye besætning på Thetis i gang med at sparke liv i motorer, sensorer og alt moderne grej, så man kunne være klar til at fejre, ikke alene vort besøg, men også Flådens 500 års jubilæum – vi, Thetis veteraner kunne jo blot fejre vort 50 års jubilæum og som Arne udtrykte det: ”Vi har jo kun været med i 10 % af tiden”.

henrikkooje-100x100   Chefen for F357 THETIS – Kommandørkaptajn Henrik Holck Hansen

 CV KK Henrik Holck Rasmussen

Søværnets Operative Kommando: CV Styrkechefen

Chef for Standing NATO Mine Counter Measures Group 1

Henrik Holck Rasmussen startede som kadetaspirant i Søværnet i 1984 for at gennemgå officersgrunduddannelsen ved Søværnets Officersskole.

Som nyudnævnt Premierløjtnant blev Henrik i perioden 1988-1991 sendt til søs som navigationsofficer og sidenhen som næstkommanderende i minestrygere af SUND-klassen.

Henriks sejlende tjeneste blev kortvarigt afbrudt af chefkursus på NATO inerydningsskole og videreuddannelsestrin I, hvorefter han som kaptajnløjtnant blev tilkommanderet minelæggere af FALSTER-klassen som Våben- og Operationsofficer.

I 1994 returnerede han til NATO Minerydningsskole i Belgien for at gennemføre Advanced Mine Warfare Staff Officers Course.

Med denne baggrund blev han efterfølgende tilkommanderet minerydningsenhederne LAXEN og senere HAJEN som minerydningsofficer, skibschef og afslutningsvis som Chef for Division 33, der omfattede den samlede minerydningskapacitet i Søværnet.

Igennem sin sejlende tid i søværnets minerydningsenheder har Henrik således adskillige gange deltaget i den NATO Minerydningsstyrke, som han i 2009 er chef for.

I 2001 var den søde tid til søs forbi, og Henrik blev sendt til England for at gennemgå Stabskursus II i form af Advanced Command and Staff Course (ACSC).

Efter endt stabskursus blev Henrik som nyudnævnt orlogskaptajn i 2002 tilkommanderet Søværnets Materielkommando på Holmen, og fik til ansvar at videreudvikle den materielmæssige side af den maritime minerydningskapacitet, samt varetage Søværnets Frømandskorps materielmæssige interesser.

Om end dette job var meget forskellig fra den sejlende tjeneste, oplevede Henrik denne tid som særdeles interessant og væsentlig, idet den operative struktur i denne tid blev tilført materielsystemer – herunder dykkerudstyr og positioneringssystemer – til styrkelse af den operative indsættelsesevne.

I 2004 blev han hentet til Forsvarskommandoens Planlægningsafdeling som søværnets sagsbehandler i Planlægningssektionen. Denne centrale funktion gav ham indsigt i de strategiske procedurer og rutiner, som ligger til grund for bl.a. forligsprocessen og over-ordnet styring af forsvarets organisation, virke og udvikling.

I sin søgen efter igen at komme tæt på den operative verden blev Henrik i 2007 tilkommanderet Søværnets Frømandskorps som næstkommanderende. Igennem sin tid i det maritime specialkorps brugte han bl.a. sin erfaring fra Forsvarskommandoen til at medvirke til at gennemføre en organisationstilpasning, hvorved Søværnets Minørtjeneste og Søværnets Militærpoliti blev en integreret del af Søværnets Frømandskorps.

Efter kun et år blandt dedikerede medarbejdere i Søværnets Frømandskorps blev Henrik udpeget til at varetage chefposten for NATO Stående Minerydningsstyrke (SNMCMG1). Derfor blev han i 2008 overført til 2. Eskadre med den opgave at samle og samtræne en lige så dedikeret gruppe af medarbejdere til at udgøre staben i SNMCMG1.

Igennem 2. halvår af 2008 forberedte Henrik således sig selv og sin stab på det arbejde som de igennem hele 2009 varetager fra Kommandoskibet THETIS – nemlig kommandoen over NATO Stående Minerydningsstyrke. En NATO post som Danmark varetager indtil udgangen af januar 2010.

Henrik bor privat i Farum med sin hustru Lise Lotte. Hans fritidsinteresser omfatter rejser, golf, hus og have.

Han kan lejlighedsvis ses med løbeskoene på

de-7-fremmoedte-veteraner

Rapport fra træf for ”Thetis”-veteraner på Flådestation Frederikshavn torsdag den 29. juli 2010

Så oprandt endelig den dag, som vi havde ventet på i halvandet år. Godt nok skulle vi ikke ud på havet med den nye ”Thetis”, men vi var inviteret til at komme ombord for at se, hvordan ”Thetis” ser ud i dag.

Onsdag den 28.7.2010 var Arne (Thetis) arriveret fra Portugal til Niels Eriks residens i Juelsminde. Efter en overnatning startede de på en nordlig kurs, som førte dem til Viborg, hvor de tog mig ombord. Næste stop var Ålborg, hvor Bent var mellemlandet hos en søn på sin anduvning fra Zimbabwe. Kl. 11,45 præcis drejede vi ind gennem porten til Flådestation Frederikshavn, og ud over en hob af landkrabber, var det første, vi fik øje på, tre garvede ”Thetis”-veteraner. Jørgen, Finn og Hans Jørgen havde nemlig allerede indfundet sig og stod og ventede ved portvagten.

Bilen blev parkeret, vi fik sagt goddag, og pludselig stod kommandørkaptajn Henrik Holck Hansen (chef for ”Thetis”) midt i forsamlingen, idet han gav udtryk for, at vi lignede nogle rigtige veteraner. Han kunne berette, at den myldrende mængde af landkrabber skyldtes, at flådestationen netop på dagen afholdt et åbent hus arrangement, men vi skulle blot slå koldt vand i blodet, for kl. 14, så var det slut for alle civilisterne, og så kunne vi få det hele for os selv.

Vi startede med en frokost i Tutten, hvor der var dækket op til os i et separat lokale. Her fik vi en dejlig platte samt lidt fugtigt til ganen. Hvordan det lykkedes for Henrik at få noget indenbords, er en gåde for mig, for han brugte tiden til uafladeligt at fortælle og svare på spørgsmål. Men på en eller anden måde kom alle igennem menuen, så vi kunne komme videre til det væsentlige.

Vi fik en rundvisning på flådestationen, hvor bl.a. ”Absalon” lå til kaj. Hun er faktisk et flot skib, og jeg blev forbavset over, hvor stor hun er. Vi havnede, hvor ”Thetis” lå til kaj, og efter lidt fotografering foran fregatten, fik vi lov til at gå ombord.

Vi startede i Henriks private gemakker, hvor vi ved hjælp af videoteknik fik en beretning om ”Thetis” program i de seneste par år. Allerede her kunne vi mærke den store afstand, der er mellem livet ombord i et krigsskib i dag, og livet ombord, da vi var i marinen. Jeg fik det indtryk, at der er prima forhold ombord i dag, og jeg har stor respekt for den store effektivitet, som vi fik dokumenteret. F.eks. har man gennemført, at man bemander 4 ens skibe, Thetis, Triton, Vædderen og Hvidbjørnen med 5 besætninger således, at når en besætning skal afløses, så klarer man det ved at flyve den nye besætning ind, mens dan gamle besætning flyves hjem med samme maskine. Det er virkelig effektivt.

Henrik viste os rundt på hele skibet, og bortset fra, at gange og luger var dimensioneret, som jeg husker det, så det altså noget anderledes ud end i 1960. Som uddannet teleplotter må jeg konstatere, at jeg er blevet udskiftet med en computer. I 1960 skulle vi f.eks. foretage en manuel vurdering af de udsendte og de returnerede sonarsignaler og der ud fra bedømme, hvilken kurs den pejlede ubåd havde. I dag har computeren overtaget dette arbejde, og selv om jeg på sonarskolen var det tredje (og svageste) led på skolens bedste ubådsjagerhold, så tror jeg ikke, vi kunne hamle op med det, der kan præsteres i dag.

Vores gamle ”Thetis” kunne iflg. min og andres erindring præstere en topfart – når efterbrænder m.m. eller hvad de nu havde i maskinrummet – på mellem 11 og 12 knob, men så var det også sådan, at hele skuden rystede, så man troede, at nu faldt alt snart fra hinanden. Det betød, at når vi på fiskeriinspektion på Færøerne forsøgte at fange trawlere, som vi på radar havde observeret inden for fiskerigrænsen, så kunne de, selv med trawlet i vandet, sagtens nå at komme uden for grænsen, når det over radioen lød: ”The grey man is komming”. Med den nye ”Thetis” er dette ikke længere muligt, for hun har en langt højere topfart. M.h.t. kanonernes størrelse er der måske ikke den store forskel mellem gammel og ny ”Thetis”, men det siger ikke så meget om forskellen i kampkraft, for her er der virkeligt tale om en markant forskel. Både m.h.t. skudhastighed og præcision er der sket en enorm udvikling, og tager man også missilerne med i den betragtning, så er forskellen mange gange større.

Broen var også et fantastisk skue. Naturligvis er alt blevet computeriseret, og selv om man godt kunne savne det gammeldags ror med kompasset foran, så får man det indtryk, at de, der er på broen, til enhver tid ved, hvor på kloden man befinder sig.

Endelig vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at på nutidens ”Thetis” findes der både helikopterdæk og sauna. Man kunne næsten komme til at ønske, at det var i dag, man skulle aftjene sin værnepligt.

Til slut var der en kort debriefing, før der blev sagt tak og farvel. Men jeg tør godt sige på alles vegne, at det var en oplevelse af de ekstraordinære. Jeg er sikker på, at alle 7, som var med til træffet, vil huske denne dag som noget specielt. Æren for det kan 100% tilskrives chefen for ”Thetis”, kommandørkaptajn Henning Holck Rasmussen. Det var en fornøjelse at opleve den entusiasme og det lederskab, som han udstrålede, og jeg er ikke i tvivl om, at med ledere som ham, så kan flåden trygt se sin fremtid i møde.

Afslutningsvis kan det berettes, at Kronprins Frederik er protektor for ”Thetis”, så måske, når Kronprinsen hører om vores maritime gruppe, får vi besøg af ”Pingo” på hjemmesiden. I så fald håber jeg, at han vil skrive en hilsen i gæstebogen.

  1. juli 2010

Leo

01      02      03      04

05      06      07

Billeder fra Arne “Thetis”

Leo har allerede givet en meget fyldestgørende beskrivelse af dagen.

Jeg kan kun tilføje at jeg jo ankom til Vejle dagen før, hvor Niels Erik ventede på stationen.  Efter at have afspadseret havnen i Juelsminde, havde Lilly, med Niels Eriks assistance, lavet en dejlig middag, og jeg overnattede hos dem i deres dejlige hus.

Næste morgen kørte vi til Viborg for at hente Leo.  Som det kan ses på det første billede havde han termokaffe og boller med, som vi spiste lige inden vi ankom til Aalborg hvor vi afhentede Bent.  Med en tidligere plotters sans for navigation og præcision efter næsten fire timers kørsel, ankom vi til Flådestationen klokken 11:44, et minut før tiden.

Vor medbragte ID papir med alles personlige data, blev nøje undersøgt af portvagten, medens hundredvis af borgere vadede lige ind, da Flådestationen den dag var åben for almindelige borgere indtil vi startede vor rundvisning.

Under fremvisning af THETIS blev Chefen spurgt om der fandtes noget om bord med relation til den gamle THETIS.  Han svarede:  Ikke en pind.  Jeg kunne dog fortælle Chefen at våbenskjoldet som bl.a. prydede THETIS på forkant, lige under broen, oprindelig var tegnet af grafikeren Achton Friis til brug på gamle THETIS om end aldrig taget i brug, da flådens “stolthed” blev hugget op kort efter.  Chefen syntes at det var morsomt at der trods alt var en relation til gamle THETIS.  Det var han ikke klar ove

thetis01      thetis02      thetis03

thetis04      thetis05      thetis06

thetis07      thetis08      thetis09