Øgenavne Taktiske Officerer

anker-54x96               nyf339nielsebbesen               anker-54x96

Taktiske Officerer – Navigationsofficerer – Reserveofficerer

oegenavne-taktiske-officerer