Sekstende – 16. – mønstring 03 JUL 2024 i Randers Marineforening

Tiden går ikke sporløst hen over end ikke ‘gamle Niels’ gamle besætning – og vi formåede endda at ‘friske’ med 2 nye, gamle gaster: Niels Frydensberg og Dines Schmidt Nielsen.

Formanden for Randers Marineforening, Lars Gjættermann, var os en god mand – i enhver henseende. Canada-Flemming fik endelig overrakt 60-års hjemsendelsesmedaljen – så han ikke skal gå og dukke hovedet blandt veteraner i Canada.

Og  Niels F fiskede op af sine gemmer første nummer af SULE-POSTEN! Ikke et øje var tørt! I hvert fald ikke ex-BM-skrivers!

* Fmd. Lars fortalte om navngivning og adoption, at skibets første chef, kommandør J. A. Schou, ved passage af Randers havde set statuen af “Niels Ebbesen”. Og det gav ham ideen til navnet – og efterfølgende henvendelse til byens borgmester blev optaget positivt.

Marts 1962 var “Niels Ebbesen” for sidste gang i Randers. Ophugning foregik i Odense, og marineforeningen søgte naturligvis om at få effekter fra adoptionsskibet. (*Kilde til to sidste afsnit er festskriftet til Marineforeningens 75 års jubilæum i 1994).*

Torbens evaluering:
Træffet i Randers var virkeligt godt. Formanden for marineforeningen var en helt fantastisk taler han underholdt vel nok os med sine taler og historier sammenlagt i omkring et par timer. Og der var dejligt morgenbord med små skarpe til og fri øl hvad man kunne drikke og et dejligt frokostbord. Et af de bedste træf som jeg har været ude for, når man tænker tilbage, for alt blev jo holdt i marineforeningen. Jeg var den første der forlod træffet ved halvfire tiden. Jeg havde lovet Yvonne ikke alt for sent tilbage Mols Bjerge der var en times kørsel. Vi skulle aldrig have taget to overnatninger så langt væk fra Randers.

Vi nåede også at tale om fremtiden – og ‘man’ besluttede, at vi i 2025 ville samles godt og vel i miden af den sydlige del af kongeriget – nemlig i Ringe.

(Venstreklik på billeder for forstørrelse)

‘Canada’Flemming’ får overrakt 60 års hjemsendelsesmedaljen af fmd Randers Marineforening, Lasrs Gjættermann

Fra dengang hvor man vidste at sætte pris på livet..

Fra venstre: Dines / Mosur / Peder

Mosur i baggrund

Formand Randers Marineforening, Lars Gjættermann, fortæller om foreningen

Der lyttes: T.h. Poul ‘Læsø’ / ‘Canada Flemming’ / Kurt ‘Chef-Hovmester’ / Torben ‘Befaren’ På væggen t.h. for ‘Læsø’, NE’s ror og navneskilt.

Maritime Niels Ebbesen venners tak til RMF

Billedet bringes i førstkommende nr. af ‘Under Dannebrog’ – Medlemsblad for Danmarks Marineforening. Skibsmodellen kan ses på forsiden – er fremstillet af Niels Enevoldsen Foto: Lars Gjættermann.
En hidtil ukerndt sang blev fundet

Fra Niels ‘Snejegasts’ gemmer: Minder fra besøget i marts 1961. Orlogsgasten er (nu) afdøde skibspræst Peter Pade.

Lidt mere minde…..

Parade på kajen