Kurt Tiden før Søværnet

anker-54x96               nyf339nielsebbesen               anker-54x96

Tiden før Søværnet

Efter endt skolegang skulle jeg jo finde noget at give mig til. Jeg vidste ikke hvad, så min far skaffede mig en læreplads som maskinarbejder på “Århus flydedok. Ikke at det havde min store interesse, men det lykkedes mig at blive udlært i 1960.

Derefter ventede jo soldatertiden.

På sessionen var jeg blevet udtaget til pansertropperne og det lød ikke særlig interessant, men stor var min og min fars- (gammel sømand og marinesoldat) glæde, da jeg fik indkaldelse til søværnet.

December 2011
Kurt