Fregatten JYLLAND

anker-54x96               sovarnetgold-600x106               anker-54x96

agterspejl-forside           Fregatten JYLLAND           agterspejl-forside

slubkoret-forside

fregatten-jylland-text

Hør den fascinerende historie om Fregatten Jylland, dens plads i danmarkshistorien og om slaget ved Helgoland i 1864

fortalt af Museumsdirektør og forfatter Benno Blæsild  (SRTV – Silkeborg Regionale TV)

navyknap-50x50-klikher   Historien om Fregatten Jylland (del 1) Offentliggjort den 1. feb. 2016

navyknap-50x50-klikher   Historien om Fregatten Jylland (del 2) Offentliggjort den 8. feb. 2016

navyknap-50x50-klikher   Historien om Fregatten Jylland (del 3) Offentliggjort den 15. feb. 2016

jyllandvedkommandostrygning       jyllandunderenbyge       jyllandslagetvedhelgoland        jylland1860        JyllandSalutererKronborgFrame

fregattenjyllandafpaulsinding          fregattenjyllandafhjmarcher          FregattenJyllandAfChrMoelstedFrame          fregattenjyllandafcfsorensen          jylland560

Fregatten JYLLAND –

C. F. Sørensen Under Island med Chr.IX til 1000-års fest

Jylland under Island Frame

“Skibsgrisens Flugt”

Marinemaleren Christian Ferdinand Andreas Mølsted (f. 15.10.1862 – d. 10.05.1930) var bl.a. ombord på Fregatten Jylland i sommeren 1882, hvor hun var udrustet til excerserskib og var på togt til England, Madeira op til St. Petersborg og hjem igen. På dette togt lavede Mølsted skitser til mange af sine marinehistoriske billeder, bl.a. en forstudie til “Grisen skal fanges”.

I omtalte nummer af “Vikingen” beskriver “A. O.” billedet:

“Billedet viser os et lystigt Indfald af Kunstneren. Det er Højsommer, og Fregatten vugger for sit Anker. Frivagten sidder paa Dækket. Man drøfter den sidste Landlov eller fortæller Oplevelser fra andre Togter. Maleren er ogsaa i Klyngen og lytter til. Pludselig lyder der høje Hyl efterfulgt af Raab og Latter og klaskende nøgne Fødder paa Dækket. Grisen er sluppet fra sine Bødler og forsøger nu Flugt i strakt Grisegalop langs ad Dækket, stærkt forfulgt af Basserne. Den nærmeste kaster sig ned over Grisen og tror, han har fat, men Grisen smutter med et Vræl fra ham og fortsætter sin vilde Flugt for Livet, som dog alligevel snart staar foran sin Afslutning. Faa Timer senere dufter det mistænkeligt af Flæskesteg ud fra de aabne Kabysluger.

Det her gengivne Billede er en Studie til Originalen, der tilhører H. M. Kongen. Originalen er noget forskellig fra Studiebilledet, bl. a. er Originalen noget større og Rumforholdet bedre. Udsynet over Dækket er fra For til Agter, medens Episoden paa Studiebilledet er henlagt til Forskibet i Nærheden af Bakken, set agtenfra. Matroserne er ogsaa noget omplacerede. Hver for sig et lystigt Indfald, en Fastholdelse af et muntert Øjeblik ombord i en Pavse mellem Pligt og Arbejde. A. O.”

Billedet må have været udlånt til “Vikingen” af Chr. Mølsteds datter, Ingeborg Kirstine Mølsted, selv om det ikke fremgår af dette nummer af tidsskriftet. Jeg kender i øvrigt ikke målene på de to billeder, så det her viste indbyrdes størrelsesforhold kan være forkert.

Kongehusets billede pryder også forfatteren Bernt Kures bog: “Livet om bord på Fregatten Jylland” fra 1996.

skibsgrisens-flugt

grisen-skal-fanges

Fregatten NIELS JUEL under Slaget ved Helgoland

fregattennielsjuelafchmoelsted

fregat-lampen            fregat-lampen-617          frergat-lampen-618

fregattenjyllandguide