Finn Mygind

maritimevenner_f340-thetis     f340-thetis     maritimevenner_f340-thetis

finn          finn-mygind-forside          finn

 

På Søværnets Eksercerskole i Avderød havde jeg hørt at Thetis marts 1961 skulle til Grønland på opmåling, jeg søgte og kom med.

Der var nogle måneder før besætningen kom ombord, den tid tilbragte jeg noget af på et kontor, tilknyttet MOBA. Vi var to værnepligtige, et tegnebræt, et omstillingsbord – så vi havde styr på tingene.

I februar blev jeg sendt til Fredrikshavn, her lå Thetis på værft. Vi boede på sømandshjemmet da man ikke kunne bo på Thetis. Her var jeg ca. 3 uger indtil Thetis var færdig, og klar til at sejle til Holmen. Det var min første sejlads med et dampskib og turen gik godt bortset fra, at en ældre overfændrik ”Marokko Frederik” kørte den ene kedel tom for vand, og herefter fyldte koldt vand på den, det så ud til at den havde klaret behandlingen. Vel ankommet til Holmen gik turen tilbage til kasernen, for at afvente at hele besætningen blev samlet.

Besætningen blev midlertidigt indkvarteret på ROLF KRAGE (tror jeg nok). Under vores ophold her blev der sendt folk til Margretheholm, hvor der var havari-, brand- og røgdykkerskole. Jeg deltog på alle 3 kurser.

Så var det tid til at få Thetis klar, der kom stores, maskingods og meget mere ombord. Alt dette skulle fordeles rundt i hele skibet, og besætningen flyttede ind.

Så nærmede tiden sig for afrejse, først en tur forbi Sjællands odde for at skyde med kanon, det gik fint – vi overlevede alle – nu gik det så til Grønland. Forbi Færøerne og bunkre olie.

Nu skal man jo ikke blive overstadig, for da vi kom op under Island blev den kedel der havde manglet vand utæt, og en stor del af vores ferskvand forsvandt op i den blå luft. Frem med et improviseret drivanker medens der blev fyret op i den anden kedel, der var heldigvis to kedler. I maskinen havde vi et varmt leje, når vi så alligevel lå og slaskede rundt mente Hartung Nielsen, at det skulle trækkes og det blev det, lejet gav ikke flere problemer i min tid på Thetis.

Vel ankommet til Grønnedal hvor vi skulle bunker olie, hvor der var en tur til Ivigtut kryolitbrud, vi kørte helt ned i bunden af bruddet. Det var spændende. Efter et par dage her stak vi til søs igen, med kurs mod Godthåb, hvor vores faste base var, når vi ikke kan foretage opmåling.

Her mødte vi også den Grønlandske befolkning for første gang, vi kom op til konfirmation, det var noget af en oplevelse, hele byen var i deres grønlandske beklædning, så det var et flot skue. Dem der ikke deltog i konfirmationen havde samlet sig på bakken op til Hans Egede statuen, herfra var der et fint overblik.

For at vi kan foretage opmåling kræver det, at 3 Decca Stationer er i drift – to slavestationer og en hovedstation. Mandskabet kom op med flyver, men vi havde en stor del af deres teleudstyr, og reservedele til deres små kraftværker med som dækslast. Det blev sejlet ud til stationerne og vi var behjælpelige med at de kom i gang. Det var en spændende opgave som jeg var heldig at være med til.

finn01      finn02      finn03      finn04      finn05

Som det fremgård af billederne er det ” Håbets Ø ” som vi i maj måned kom til og der var sne endnu. Det var ingen hindring, den blev klar så vi kunne komme i gang med vores arbejde.

Hen på sommeren var det nødvendigt at flytte den ene Decca Station for at vi kunne fortsætte opmålingen. Stationen blev pillet fra hinanden og stablet på en Landgangs båd og flyttet til en ny plads. Ovennævnte Landgangsbåd lå oplagt, jeg kan ikke huske hvor det var. Den kunne sejles til Godthåb på en søvagt. THETIS havde hentet Landgangsbåden og den fulgte pænt i vores kølvand nogen tid, indtil den om natten fik motorproblemer. Hvordan klareres det; jo, det var lige en opgave for ”Finn 4 mester”. Fint; ud af bananskrællen, med ham , hente værktøj, ned en gummi båd, iført vest og værktøjskasse så blev det skiftet skib, ude i Davis Strædet i bulder mørke, det gik heldigvis godt.

Medens der blev flyttet stationer havde THETIS ikke noget at lave. Så vi gik til Holsteinsborg på værft. Der var jo en læk kedel der skal have nye rør, de lå og ventede på os der, så det var jo bare at komme i gang. Alle rørene nærmest fyret blev skiftet, med godt resultat.

Her var også tid til afslapning, vi havde passeret Polarcirklen og dette lod Kong Neptun ikke passere ubemærket. Han stillede ombord og alle der ikke havde ”Pas” skulle døbes.

Til aftalt tid ankom han med følge, og alle blev døbt under festlige former (det skal lige nævnes at vandet var – – – – – koldt). Efter dåben var der flere af officererne der byttede uniformer med besætningen, det gav nogle pudsige episoder.

Da THETIS atter blev klar sejlede vi op langs kysten til Egedesminde, på turen derop herop blev der lavet radarfotograferinger dvs. der blev taget billeder af radarskærmen og de blev samlet i en bog, så ved at sammenligne billederne med egen radar, var det muligt at finde en ca. position, alt dette til der senere kom bedre søkort. Det var det højeste vi kom op af kysten. Efter et ophold her vendte THETIS atter stævnen mod syd for at gøre vores opmålingsarbejde færdigt. THETIS samlede atter gods op fra stationerne og gik så til Grønnedal. Her blev der arrangeret en tur med både ind i isfjorden inden vi atter stak stævnen mod Danmark til en hårdt tiltrængt ferie.

Turen hjem blev noget af en gyser. Vel fri af Grønland fik vi en storm, hvor THETIS blev kastet rundt i det oprørte hav, vi var desværre nødt til at ligge underdrejet og vente på bedre vejr. Det var for risikabelt at fortsætte, da der i sidegangene lå gods fra stationerne, og slog det sig først løs, havde vi et alvorligt problem. Det bliver altid bedre vejr, jeg kan huske en dag lige før Færøerne. Vandet var næsten blankt, og pludselig var der en flok Grindehvaler omkring os.

Vi glædede os til at komme hjem til en velfortjent ferie, som dog blev spoleret med et signal om, at vi skulle sejle 14 dages fiskeriinspektion, nu da vi alligevel var i farvandet. Nå; 14 dage får jo også ende!

Vel ankommet til Holmen blev skibet delvis rigget af og ” Eka ” overtog pasningen af vores gode skib THETIS. Der blev holdt ferieparade, hvorefter vi alle hurtigst muligt kom ud i byen. Savnet af THETIS i 3 uger var til at leve med, alt godt får jo en ende og vi skulle til Færøerne for at overvåge Dansk søterritorium, selv om det er en håbløs opgave for THETIS, en trawler kan sejle dobbelt så hurtigt som den. På Færøerne er basen Torshavn. Der var dans på Sjonleikarhusid – Fuglafjardar Sjonneikarfelag –

Atlantis Bio, det var her vi drog hen når der skulle danses. Vi var nogle stykker der var blevet udnævnt til korporal siden Grønland og det betød, at vi kunne forlade THETIS uden mønstring. Det benyttede vi os af , civilt tøj, der var smuglet ombord. På med det civile –herud over , bukser, stortrøje og hue, så var vi klar til landlov.

THETIS blev på Færøerne til jul, hvor vi blev afløst og kunne dampe hjem og holde jul og nytår. Inden vi forlod Torshavn blev der affyret salut, hvilket kostede artillerikonstablen en klemt finger. Tiden på Færøerne blev benyttet til andet end dans og inspektion, der blev også arrangeret udflugter i den færøske natur og fastelavn på kajen – se Arnes indlæg.

Efter jul fortsatte THETIS med inspektion frem til marts måned, hvor den var tilbage på Holmen for hjemsendelse og klargøring til næste års opmåling.

Jeg husker tiden på THETIS som en god og positiv tid, vi blev behandlet godt og havde en flink officersbesætning.

Finn Mygind

Når vi skriver marts 2012 er det 50 år siden vi gik til civil. Er der nogle af jer “gamle drenge”, der mener, at vi skal mødes; så kontakt mig enten på mail eller på telefon.

E-mail :           fkmygind@mail.dk      Telefon :     5537 2158 .