Mine i garnet

anker-54x96               f340-thetis               anker-54x96

arnenavy17      Engelsk Trawler med Mine i Garnet      arnenavy17

Erindrings-beretning af Arne “Thetis” Jakobsen

I december 1961 blev vi sendt ud for at hjælpe en Engelsk trawler der havde fået en mine i trawlet.

Det var meget tåget og billedet er dårligt, men med en masse dramatik.  Man kan på  billedet se vor robåd med gaster og en mine-specialist, en over-fændrik, som arbejder for at uskadeliggøre minen.

Her følger historien:

robaadfrathetisI en af de første dage af december 1961 blev vi over Thorshavn Radio, anmodet om at sejle ud og uskadeliggøre en mine, som en Engelsk trawler havde fået i trawlet omkring 100 mil nord for øerne. Søen var rolig, men der var tæt tåge hele vejen.  Da der var fare for at minen ville eksplodere hvis den ramte trawleren, sejlede denne i store cirkler med lav fart for at holde minen på afstand.

På vej til assistance sejlede vi i den tætte tåge gennem områder med masser af kuttere og vi blæste i fløjten ustandseligt.  Jeg blev sat til at arbejde med radaren på broen og en anden plotter med radaren i plottet som havde forskellige frekvenser.  Da vandet var næsten helt fladt og radarerne sat med den størst mulige følsomhed, fik jeg nogle gange ekko af flydende fiske kasser som godt kunne ligne ekko af et mindre skib.

Da vi var halvvejs kom første Mester OK Hartung Nielsen, som havde fået ordre på at sejle med maksimum fart, prustende op på broen og sagde til skipperen OK Smidt Jensen: “Enten så sejler vi, eller også trutter vi” Jeg troede blindt på at det var en realitet at det var vigtigt ikke at slippe for megen damp ud af fløjten.  Først mange år senere, vidst under en samtale med Skæg, har jeg fået oplyst at det bare var en morsomhed fra førstemesters side, og at den smule damp der blev truttet ud ikke havde indflydelse på farten. •Da vi endelig fik kontakt med trawleren, der havde minen i trawlet, blev kaperholdet, udelukkende med frivillige om bord,

samt en Over-fændrik med fornøden erfaring, sejlet over til minen.  Minen blev ret hurtigt uskadeliggjort medens THETIS holdt sig i behørig afstand.

Da operationen var lykkeligt overstået, minen stadig flydende, og frigjort af trawlet, brugte vi den som skydemål og sænkede minen som i flydende tilstand godt kan lave en lækage i en linefisker af træ, hvis den store og tunge mine blev på sejlet.

Med venlig hilsen

Arne “Thetis”