Materiale fra Fam Sølling

maritimevenner_f339-niels-ebbesen   nyf339nielsebbesen   maritimevenner_f339-niels-ebbesen

kooejesollingblue     matrfrasoellingforside     kooejesollingblue

navyknap-50x50-klikher   Dansk TV Interview med KK Sølling 1961

navyknap-50x50-klikher   bbc-light-program

navyknap-50x50-klikher   Radioavis om Kommissionens afgørelse vedr. Red Crusader

navyknap-50x50-klikher   johannes-nielsen-udtalelse-til-radioavisen

 navyknap-50x50-klikher   Rapport of The Commission of Enquiry – 38 sider

navyknap-50x50-klikher   Rapport To The Commission of Enquiry – 34 sider

navyknap-50x50-klikher   Translation of KK Søllings Original Danish Report – 24 sider

navyknap-50x50-klikher   Documentation to Translation of Danish Report – 18 sider

navyknap-50x50-klikher   Telegrammer-Sympatitilkendegivelser til KK Sølling – 10 sider

navyknap-50x50-klikher   RED CRUSADER sagen – En Postkolonialistisk Analyse

Familien Sølling’s Fotoalbum

01soelling   02soelling   03soelling   04soelling   05soelling   06soelling

07soelling   08soelling   09soelling   10soelling   11soelling   12soelling

13soelling   14soelling   15soelling   16soelling   17soelling

18soelling   19soelling   20soelling   18soelling   19soelling

20soelling   21soelling   22soelling   23soelling   24soelling

25soelling   26soelling   27soelling   28soelling   29soelling

30soelling   31soelling   32soelling   33soelling   34soelling

35soelling   36soelling   37soelling   38soelling   39soelling

 

Karikaturtegninger – 1962 fra det færøske humoristiske års kavalkadehæfte ”Rukkubakken” – tilsvarende de danske julehæfter, Svikmøllen og Blæksprutten

            

Karikaturtegningerne er inspireret af en episode i det danske folketing som er beskrevet i bogen ”Færøerne – Mine Fædres Land” af Kaj Nolsøe Bang, som skriver følgende, og som således har foranlediget ovenstående karikaturtegninger – og som efterfølgende  er blevet foreviget og overleveret til Kommandørkaptajn E. Sølling fra Stadsingeniør Frede H. Andersen, Frederiksværk.

Under sagsbehandlingen i Haag blev der gjort alt, hvad der var menneskeligt muligt for at ”sætte trumf på sagen” – man skyldte ikke mindst Færøerne dette.

Dette blev hyppigt fremført under forhandlingerne i ministeriet.

At man imidlertid ikke ønskede at videreføre sagen efter kommissionens betænkning skyldes selvsagt en politisk vurdering, som vi ”på gulvet” ikke var bekendt med. Der må her imidlertid skeles til, at vi – i henhold til kommissionsbetænkningen – ikke stod så stærkt, at der ville have været håb om et positivt udfald for Danmark. Derfor tog Danmark betænkningen til efterretning.

Der var imidlertid én person, som ikke tog betænkningen til efterretning i dens fulde ordlyd, og det var den færøske folketingsmand, præsten Johan Nielsen – stoute Johan Nielsen.

Da han – i anledning af kommissionsbetænkningen – havde anmeldt ”et spørgsmål til forsvarsministeren”, Poul Hansen, blev jeg (Kaj Nolsøe Bang) sendt op i folketingets tilhørerloge for at høre, hvad præsten havde at sige.

Det blev en oplevelse helt ud over det almindelige – en oplevelse, som satte kolorit på dagligdagen.

Hans kraftige gestalt på talerstolen fik tingets medlemmer til at lytte.

”Hr. minister” begyndte han, ”det er blevet sagt i Haag, at det kunne bevises, at Red Crusader var indenfor grænsen – det kunne også bevises, at han havde trawlet ude”, men hr. minister, det kunne ikke bevises, at han fiskede. Se, hr. minister, jeg er præst, men jeg er også gammel fisker og når vi havde trawlet ude, var det for at fiske og ikke for at spille billard”. – Hele tinget morede sig. Men Johan Nielsen fortsatte med sin karakteristiske accent: ”Man sagde også i Haag, at Sølling skulle have brugt andre midler – jeg spørger hr. minister, hvilke midler – skulle han have lassoet Ted Wood, eller skulle han have vendt sine højtalere mod ham og sunget ”Oh dearest darling come back to me” – eller skulle han have fyldt sin fregat med ”nam-nam” piger og kastet en ud hver femte minut for at friste skotten?”

Hele tinget sydede af morskab, da færøpræsten gik ned ad talerstolen, og jeg gik hjem til marinestaben til min admiral med en god historie.

Det var strålende sagt – det var hele vor opfattelse af kommissionsbetænkningen i en nøddeskal!

Den skotske trawler havde haft trawlet ude, men det kunne ikke bevises, at han havde fisket.

For os, der beskæftigede sig med fiskeriinspektionsanliggender, var det nu særdeles påkrævet også at fremskaffe bevismateriale for, at der var fisk i garnet, når trawlet var ude. Tåbelige selvfølgeligheder, vil man syntes – men i retssalen særdeles relevante.

Diverse avisartikler i forbindelse med Red Crusader Episoden

avisartikel01      avisartikel02      avisartikel03      avisartikel04

Æresbevisninger tildelt KK Sølling af Landsstyret på Færøerne

                  medalje04

Hurra For Skipper Sølling

Nekrolog over Kommandørkaptajn Eugene Thorbjørn Sølling

nekrolog