Polardåb Leo

anker-54x96              f340-thetis              anker-54x96

Leo’s Polardåb ombord på Fregatten THETIS

Beretning af Leo Lund

Til skibschefen Fregatten THETIS

Vi, Neptunus Rex. enevældig hersker over det underfulde og gådefulde og med skær bestrøede hav, hilser dig vor kjære grøndlanske broder velkommen til polaregnene.

Vi har såvel gennnem uofficielle kanaler som gennem vore trofaste udsendinge i NUK fået bekræftet, at du atter er kommet hid med stort følge af mærkelige individer, og du skal vide, at dit besøg er os særdeles kjært, selvom du – bortset fra den korte tid, som du har ligget i Godthåb – tit og ofte har generet os med dine elektriske ekkolodsstråler, for ikke at tale om den dag, da du forsøgte at slå hul i loftet i vor kongelige residens i Færingehavnen.

Vi vil med vort følge komme til dig fredag 2. september 1960, for at tage syn over dig og dine ledsagere, thi endnu hersker der ikke pasfrihed i vort riges nordlige del.

HUSK, AT SELV HAVFOLK KAN VÆRE TØRRE I HALSEN

Procedure for Polardåb”

 1. Kong Neptun med følge ankommer til fregatten og bliver her modtaget af chefen samt falderebshonør, og skansemesteren. Hans Majestæt udtaler ønsket om, at alle mønstrer på agterdækket, således at den traditionelle ceremoni kan gennemføres på rette vis, og alle kan modtage den højtidelige polardåb.

Føres herefter til agterdækket, hvor majestæterne indtager deres pladser. Lægens diverse instrumenter, døbefont, mediciner o.lign. anbringes hensigtsmæssigt foran kongeparret. Tågehorn anbringes umiddelbart ved kong Neptuns højre side.

 1. Den kgl. astronom bestemmer derefter skibets plads og meddeler majestæten, at THETIS “lige er gået over stregen”.
 1. Den kgl. dommer træder herefter frem og reciterer følgende kvad:

polardaab03

 1. Dommeren udtaler: “Kongelige politimester, før delikventerne frem og overvåg, at ingen unddrager sig det kongelige påbud”.
 1. Første mand føres frem, undersøges af kgl. medicus, som erklærer ham rask på legeme og sjæl.

I modsat fald kureres delikventen med de medbragte mediciner, hvis sammensætning dog hemmeligholdes.

 1. Den kgl. bartskærer tager derefter delikventen under behandling – indsæbning og barbering, hvorefter
 1. Den kgl. ypperstepræst forretter den meget højtidelige dåbshandling og med højtidelig stemme erklærer, at man efter retteligen at have modtaget polardåb frit kan færdes i Kong Neptuns nordlige farvande.
 1. Efter dåben kan dommeren fremføre de døbte for majestæterne, som alt efter situationen og egen tilstand bør udtale et par bevingende ord.
 1. Under dåbshandlingen bør Neptun jævnligt gøre brug af tågehornet. Hver gang dette lyder, samles hele hoffet omkring kongen, fremtager glas og får en hjertestyrkning (hvis sammensætning bør være en hemmelighed) opskænket fra Neptuns kikkert, der er fremstillet af to flasker. Med mellemrum bør dommeren naturligvis afbryde dåbshandlingen for at idømme bod til de forskellige delikventer, hvis adfærd giver anledning dertil.

Når sidste mand er døbt træder den kgl. politimester hen til dommeren og afgiver melding herfor.

 1. Dommeren fremsiger herefter følgende epulog:

polardaab10

 1. Hans majestæt med følge forlader derefter skibet.

th150