Chefer på NIELS EBBESEN

anker-54x96              nyf339nielsebbesen              anker-54x96

Chefer på NIELS EBBESEN 1945-1963

Udarbejdetaf”Sorte Ørn”ErikMånsson
26. JUN 1945 primo 1946 primo 1946 OK Anker Cederberg Ohlson *
13. MAR 1946 22. SEP 1946 KK Jørgen Abelin Schou
22. SEP 1946 4. FEB 1947 KK Aage Gottlieb Topsøe-Jensen
4. FEB 1947 26. JUN 1947 KK Philip Carl Weilbach
16. JUN 1948 10. OKT 1948 KK Knud Krieger von Lowzow
OKT 1948 MAJ 1949 KK Hans Børge Larsen
MAJ 1949 DEC 1949 KK Carl-Ebbe Dinesen
MAJ 1950 DEC 1950 KK August Emil Arendrup
DEC 1950 15. JAN 1951 KK Ivar Hoppe
15. JAN 1951 19. SEP 1952 KK Herluf Haar
19. SEP 1952 15. JAN 1954 KK Jørgen Theodor Balthazar Münter
1. MAR 1954 1. JUL 1954 KK Anker Cederberg Ohlson
1. JUL 1954 23. OKT 1954 KK Georg Wolf
23. OKT 1954 26. MAR 1957 Ikke Fundet
26. MAR 1957 7. SEP 1957 KK Aage Oscar Schulze
7. SEP 1957 MAR 1959 Ikke Fundet
MAR 1959 3. JUN 1960 KK Hermann Carl Viggo Hertz
3. JUN 1960 8. OKT 1960 KK Jørgen Alfred Hviid
8. OKT 1960 5. JUL 1962 KK Eugene Thorbjørn Sølling
5. JUL 1962 5. APR 1963 KK Erik Preben Skov-Jensen **

* Overtog og hjemsejlede fregatten HMS ANNAN, som den 27. november hejste kommando,
og fik navnet NIELS EBBESEN, som var vedtaget ved en kongelig resolution af 10. oktober
1945.

* * Det er muligt, at Skov-Jensen fratrådte noget tidligere, men NIELS EBBESEN blev oplagt og strøg kommando for sidste gang 8. MAJ 1963.
Man havde fra søværnets side planer om at indrette den til stationært ABC-øvelsesskib, men planerne blev opgivet, hvorefter den blev solgt til ophugning den 20. december 1963 til H. J. Hansen, Odense for den beskedne sum af 357.388 kr.