Kong Frederik IX Skydeskive

anker-54x96               sovarnetgold-600x106               anker-54x96

kong-frederik-ix-skydeskive-forside

Alle danske konger siden Chr. VII har været medlemmer af “Helsingørs Kongelig Privilegeret Skydeselskab”, og dette gælder naturligvis også vor nuværende konge, som den 26. september 1950 lod sig skyde til fuglekonge, hvilket Hans Majestæt så har været i det sidste år, indtil en ny fuglekonge blev udråbt.

Den 14. september 1951 blev Kong Frederiks skydeskive ophængt i skydeselskabets bygning i Helsingør.

Kong Frederik IX ønskede, ligesom sin far, et maritimt motiv for sin skive.

Kong Christian X lod marinemaleren Vilh. Arnesen male det gamle, hjuldrevne kongeskib “DANNEBROG” med dampen oppe ud for Kronborg, da han i 1919 blev fuglekonge.

Kong Frederik valgte at lade V. Qvistorff male det nye “Dannebrog” liggende på omtrent samme sted som skibets forgænger, og kongen har udtalt sin anerkendelse af den smukke måde, hvorpå den kendte maler har løst sin opgave.

Skydeselskabet, der kan føre sin historie helt tilbage til 1766, har til huse i Stengade i den bygning, hvor marskal Bernadotte (den senere kong Carl XIV Johan) den 19. oktober 1810 afsvor sin katolske tro. Den gamle, smukke bygning rummer mange interessante og morsomme minder. BI. a. er de mange gamle skydeskiver nok et studium værd, idet de ligefrem afspejler et stykke kulturhistorie.

At nogle af skydebrødrene har været i besiddelse af et frodigt lune, tyder en skiveindskrift som den følgende på:

  “Forstår man Tingen i Centrum at ramme, da skyder man ingen Ruder til Skamme.”

Indskriften står på en skive forestillende et lysthus, hvis vindues- og døråbninger er fremstillet af indlagt glas. Manden, der ophængte skiven, var naturligvis glarmester!

Kong Frederik har som indskrift valgt sit smukke valgsprog

“Med Gud for Danmark”.

Takket være kongens velvilje har “Vikingen” fået lov at bringe en reproduktion af skiven på forsiden, og vi håber, at læserne vil synes om det smukke motiv.

 skydeskive