Chefer på NIELS EBBESEN 1945 – 1963

Udarbejdet af “Sorte Ørn” Erik Månsson

20.OKT 1945
primo 1946
OK Anker Cederberg Ohlson  *
13. MAR 1946
22. SEP1946
KK Jørgen Abelin Schou
22. SEP 1946
4. FEB 1947
KK Aage Gottlieb Topsøe-Jensen
4. FEB 1947
26. JUN 1947
KK Philip Carl Weilbach
16. JUN 1948
10. OKT 1948
KK Knud Krieger von Lowzow
OKT 1948
MAJ 1949
KK Hans Børge Larsen
MAJ 1949
DEC 1949
KK Carl-Ebbe Dinesen
MAJ 1950
DEC 1950
KK August Emil Arendrup
DEC 1950
15. JAN 1951
KK Ivar Hoppe
15. JAN 1951
19. SEP 1952
KK Herluf Haar
19. SEP 1952
15. JAN 1954
KK Jørgen Theodor Balthazar Münter
1. MAR 1954
1. JUL 1954
KK Anker Cederberg Ohlson
1. JUL 1954
23. OKT 1954
KK Georg Wolf
23. OKT 1954
26. MAR 1957
Ikke Fundet
26. MAR 1957
7. SEP 1957
KK Aage Oscar Schulze
7. SEP 1957
MAR 1959
Ikke Fundet
MAR 1959
3. JUN 1960
KK Hermann Carl Viggo Hertz
3. JUN 1960
8. OKT 1960
KK Jørgen Alfred Hviid
8. OKT 1960
5. JUL 1962
KK Eugene Thorbjørn Sølling
5. JUL 1962
5. APR 1963
KK Erik Preben Skov-Jensen  **
* Overtog og hjemsejlede fregatten HMS ANNAN, som den 27. november hejste kommando, og fik navnet NIELS EBBESEN, som var vedtaget ved en kongelig resolution af 10. oktober 1945.
** Det er muligt, at Skov-Jensen fratrådte noget tidligere, men NIELS blev oplagt og strøg kommando for sidste gang 8. MAJ 1963. Man havde fra søværnets side planer om at indrette den til stationært ABC-øvelsesskib, men planerne blev opgivet, hvorefter den blev solgt til ophugning den  20. december 1963 til H. J. Hansen, Odense for den beskedne sum af 357.388 kr.