Den kulturelle biskop

anker-54x96               nyf339nielsebbesen               anker-54x96

f339heraldik-50x100                                                  holgerkooje                                                  f339heraldik-50x100

 

Den kulturelle biskop

  1. aug. 2005 Den afgående biskop over Lolland-Falster Stift, Holger Jepsen, der i morgen fylder 70 år, er en beskeden mand med et godt øje til kunst, litteratur og musik.

holgerjepsen

Kirkegængerne i Lolland-Falster Stift er bedre kendt med deres biskop end kirkegængerne i landets andre stifter. Holger Jepsen har gennem sine ni år som biskop nemlig været en flittig gæst i stiftets kirker, enten som prædikant eller gæst. Ikke fordi han ønsker at bringe sig selv i centrum, men fordi han godt kan lide kontakten til rødderne i stiftet.

Det er gerne sådan, at når han gæster en kirke som tilhører, at han kommer uanmeldt og gerne i sidste øjeblik, så der ikke når at komme for meget ståhej omkring ham, inden gudstjenesten begynder. Men at han møder op til gudstjenesterne viser også

samtidig, at han godt kan lide den personlige kontakt med andre mennesker, siger en bekendt af Holger Jepsen.

Holger Jepsen er netop kendt for sine evner og lyst til at skabe kontakt, ikke bare i sognet, men også til andre lande. Lolland-Falster Stift har gennem hans år som biskop været flittigt besøgt af repræsentanter for de evangeliske kirker i England og Tyskland, og Holger Jepsens interesse for det mellemkirkelige samarbejde har givet ham et sæde i Det Mellemkirkelige Råd. Hvor han har været medlem siden 1997.

Ud over Holger Jepsens interesse for kirkelivet, lokalt såvel som økumenisk, interesserer han sig også for kunst, musik og litteratur.

Det er eksempelvis ham, der styrer tangenterne på klaveret, når der skal synges til møder og arrangementer i stiftet. Men hans interesse for det kulturelle viser sig også ved, at han personligt mødte op, da han selv havde hyret nogle konsulenter, der skulle

se, om det var nødvendigt at restaurerer kirkerne og deres udsmykning. Bare for interessens skyld.

Interessen for det kunstneriske og kulturelle kommer sig måske af, at hans far var arkitekt, og at Holger altid var med ude, når faderen som specialist skulle inspicere kirker på Ribe-egnen. Holger Jepsen var nemlig oprindelig sønderjyde. Han er født i

Løgumkloster, men opvokset i Kolding, hvorfra han tog sin studertereksamen i 1954.

Derefter slog han sig ned i Århus, hvor han først studerede teologi frem til 1961, hvor han blev kandidat. Efter et år som marineteolog på fregatten NIELS EBBESEN blev han sognepræst i Alrø Sogn ved Odder, inden han vendte tilbage til Århus som

sognepræst ved Sankt Markus Kirke, hvor han var i de næste 17 år.

Sideløbende med præstegerningen har han undervist i filosofi og etik på Århus Universitet og i prædikelære (praktisk homiletik) på pastoralseminariet. Da stillingen som domprovst blev ledig i Maribo i 1985, slog han til. Her gjorde han det så godt, at han 10 år senere fik to tredjedele af stemmerne, da der skulle vælges en ny biskop i Lolland-Falster Stift.

Den afgående biskop vil nu bruge tiden på sine fritidsinteresser og på at være ”præstemand” for sin kone, der gennem en årrække har været præst i København.

revsbech@kristeligt-dagblad.dk