Dagligt Tidsskema for NIELS EBBESEN

Dagligt Tidsskema for NIELS EBBESEN

Udarbejdet af “Sorte Ørn” Erik Månsson

Tidspunkt
Ordre / Hændelse
0700
Rejse, rejse ud af køjerne
0705
Stuve køjerne, vaske sig, te.
0750
Skej ud overalt, op fra banjerne
0755
Samlet mønstring på agterdækket
0800
An til rengøring
0900
Lad stå overalt – hvil
0910
An igen
0930
Syge til doktor
0945
Aflevere rengøringsgrej
0955
Skej ud overalt, op fra banjerne, mønstring i divisionerne
1030
Lad stå overalt – hvil
1040
An igen
1120
Aflevere grej
1125
Vaske hænder, klargøring til skafning
1130
Skafning
1325
Skej ud overalt, op fra banjerne, mønstring i divisionerne
1420
Lad stå overalt – hvil
1430
An igen
1545
Aflevere grej
1600
Omklædning for natten (Mønstring efter Havarirulle, Trawlerrulle, Bjergningsrulle,
Manøvrerulle, Klartskibsrulle osv. osv.)
1725
Vaske hænder, klargøring til skafning
1730
Skafning
1945
Skej ud overalt op fra banjerne, udluftning om læ, bakstørnen fejer og klarer op
2000
Det er tilladt, at gå til køjs
2200
Til køjs
Alle ordrerne og meddelelserne blev gentaget to gange