Sjette Historiske THETIS Træf

maritimevenner_f340-thetis     f340-thetis     maritimevenner_f340-thetis

historisk-traef-2015-forside

Thetis træf i Viborg 8.6.2015

De gamle grønlandsfarere fra 1960 mødtes i Viborg den 8. juni 2015. Som nyt medlem af Maritime Venner deltog Ove Brix sammen med sin kone Annie for første gang. For en ordens skyld skal bemærkes, at Ove kun var med på togtet til Færøerne, hvorefter han afmønstrede, da der kun var behov for 1 signalgast.

Dagens program blev gennemført i fin stil, og vi var så heldige, at selv om sommeren endnu ikke rigtigt havde indfundet sig, så var der tørvejr på de rette tidspunkter.

Vi startede med kaffe og rundstykker – og snak. Ja, er det ikke fantastisk – ikke så snart var gæsterne kommet indendørs, før snakken gik for fuld skrue, og det blev den ved med resten af dagen.

Næste programpunkt var et besøg på det nyanlagte vandområde, Sønæs, på sydvestsiden af Søndersø.

Viborg Kommune har her udnyttet behovet for et reservoir til sikring mod oversvømmelse ved skybrud med muligheden for at etablere et rekreativt område. Indtil videre er det ret enestående i DK.

Frokosten blev indtaget i det fri ved borde og bænke i et tilstødende grønt område. Som et ekstra clou havde Niels medbragt klør og kød af nyfangede krabber samt røgede kullerfiletter. Der blev ryddet godt op på fadene.

Derefter kørte vi i samlet flok ind til domkirkepladsen, hvor en guide ventede på os for at vise rundt i den smukke domkirke med alle Joachim Skovgaards freskomalerier samt i Viborgs gamle bydel.

Dagen sluttede på Rindsholm Kro, hvor kromanden, Frode Hansen, fortalte om kroen og den tilhørende mindepark for faldne veteraner. Jeg tror, at alle syntes, det var en spændende beretning, ikke mindst beretningen om, hvordan fældningen af gamle egetræer i krohaven havde ført til genopdagelse af, at der i 1849 havde været udkæmpet et slag netop på dette sted (se foto af mindesten). Bagefter spiste vi aftensmad i kroens veteranstue.

Alt i alt en oplevelsesrig dag, som Marianne og jeg var glade for at være værter for.

Deltagere i træffet var som man kan se på fællesfotoet: Lilli og Niels Erik, Jonna og Jørgen, Birthe og Bent, Niels, Jette og Kurt, Annie og Ove samt Marianne og Leo.

Viborg, den 10. juni 2015

Leo Lund

th501      th502      th503      th504

th505      th506      th507      th508

th509      th510      th511      th512