Niende THETIS-træf i JUELSMINDE

Rapport fra Thetis-træf søndag 19. august 2018:

(Venstreklik på billeder for forstørrelse)

 

Fra venstre: Niels Erik – Niels – Kurt

Fra venstre: Niels – Ove – Niels Erik – Annie – Kurt – Leo

Fra venstre: Annie – Marianne Niels – Jørgen – Ove – Leo Kurt –  Niels Erik

 

Lilli og Niels Erik havde indkaldt til skafning i deres sommerresidens i Juelsminde søndag den 19. august 2018 kl. 12. Birthe og Bent havde desværre været nødt til at sende afbud, da de var blevet indkaldt til et vigtigt skype møde pga. problemer med børnehjemmet i Zimbabwe. Alle øvrige – Niels, Kurt, Jonna og Jørgen, Annie og Ove, Marianne og Leo – var mødt rettidigt frem, og alle gasterne var reglementeret iført deres Thetis kasket.

Efter at have læsket ganen i dejligt solskinsvejr på terrassen startede mødet som indvarslet med skafning. Vi fik serveret alle tiders anretning med lækre ting fra havet, og knap havde vi bænket os omkring bordet, før snakken gik for fuld udblæsning. Det var nok mest historier, der har været fortalt flere gange tidligere, der blev fortalt, men der kommer altid nye ting frem om tiden ombord. I vores fremskredne alder kan det sådan set være lige meget, om det er nyt eller gammelt, for noget er nok gået i glemmebogen siden sidst.

Jørgen havde medbragt sin guitar, så vi fulgte op på en succes fra sidste års træf med til akkompagnement af guitarmusik at synge “Fuglene letter mod vinden”.  Og jeg skal hilse og sige, at den fik ikke for lidt, så jeg tror godt, at vi kunne blive en konkurrent til sanggruppen “Tørfisk”.

Hen på eftermiddagen gik vi en tur langs havnen til den modsatte side af Juelsminde, hvor den traditionelle pælesidningskonkurrence skulle afsluttes kl. 17. Ude i havnen er der fast installeret 5 pæle med en lille plade på toppen. I år havde kun de 4 pæle været i brug. Deltagerne havde indtaget deres pladser torsdag eftermiddag, 1 havde opgivet inden for det første døgn, men de 3 øvrige havde holdt ud i alle 3 døgn og skulle derfor dele den sponsorerede pulje. Der blev godt 10.000 kr. til hver. Måske en pæn sum, men tænk på alle strabadserne, der først skulle overstås.

Dagen sluttede, som den begyndte med forfriskninger og afsluttende snak på terrassen.

En dejlig dag som Lilli og Niels Erik skal have stor tak for.

2.9.2018 / Leo