Erik Petersen

 

 

 

erik-petersen-forside

 

 

Hej Gunnar !

Jeg har i dag haft en længere snak med Jørn ‘Putte’ Poulsen ang. venneklikken.

Jeg fandt jeres hjemmeside ved et tilfælde for et par måneder siden, fandt den morsom og interessant og gik straks i gang med at søge efter et foto i ført maritimt antræk. Det ligger efter alt at dømme i en kasse på loftet i Bogense. Jeg var i DK et par uger før jul, men fandt det ikke. Jeg har flyttet en del omkring bl.a. USA, Tyskland og bor nu i Torremolinos.

Alle mine fotos (dias) fra Færøerne er herunder gået tabt, men jeg ved der findes et album med mig i uniform. Konen er i øjeblikket i DK til undersøgelser og forskellige behandlinger og er sat på opgaven. Et nyligt billed skulle jeg nok kunne skaffe og fremsendes snarest.

Og her kommer den ædruelige beretning:
Søværnet.

Efter overstået radiotelegrafisteksamen fra Navigationsskolen i Svendborg og opheling af færdselsskade blev jeg indkaldt til eksercerskolen i Auderød i august 1961.

Avderød-Aug-61-1.Komp.-3.Trop

Derefter overført til Søværnets Sergentskole som korporalelev. Her blev de næste par uger brugt på Holmens Radioskole med optræning i NATO-radioproceduren, der adskilte sig noget fra den civile.

I oktober 1961 blev jeg som KPEL TERA tilkommanderet F342 ’Rolf Krake’ der lå i Odense. Skibet gjorde da tjeneste som skoleskib for sergentelever (kommende kadetter) incl. nu afdøde prins Christian, der undertiden optrådte som ordonnans for bl.a. radiostationen.

Efter øvelsessejladser i indre danske farvande, rundt om Bornholm og en afstikker til Stavanger blev vi forlagt til Færøerne som jule-afløser i fiskeriinspektionen.

Efter tilbagekomsten til Holmen januar 1962 blev jeg ganske sagesløs forflyttet til ’Niels Ebbesen’. Her gik jeg radiovagt med skiftende telegrafister bl.a. telekonstabel Harald(ur) Weinschenk og et par andre VP telegrafister under teleoverfenrik Hansens kyndige ledelse. Signalofficeren var LT Kure – Uha!

Her bedrev vi en kortvarig fiskeriinspektion i Nordsøen inden retssagen i Holland med gode lange ophold i hhv. Rotterdam og Vlaardingen. Så stod der Færøerne på resten af tjenestetiden inden hjemsendelsen som KP TERA fra Esbjerg December 1962.

Det virkelige liv.

Efter hjemsendelsen fik jeg job i Rederiet A.P. Møller, hvor jeg de næste 30 år gjorde tjeneste som radiotelegrafist world-wide – hovedsageligt i stykgods- senere containerskibe. En god tid.

Herefter fik nogen den ide at hænge nogle kommunikations-satellitter op efterfulgt af en fyreseddel og mange overvejelser om hvad nu?

Det blev så styrmandsuddannelse. Med opsejling af dækstid under hollandsk flag i Adriaterhavet, Sømandsskole i Frederikshavn og Navigationsskole i Svendborg på SU som halvtredsårig.  I mellemtiden var jeg flyttet til Spanien, så der var langt til skole.

Derefter tilbage til A.P. Møller og sejle ca.10 år som anden- og førstestyrmand i containerfart.

Den 3. alder.

Som  64-årig kaldte efterlønnen, hvor jeg kunne nyde kun at skulle lystre konen. Efter et par år fik jeg foden ind som styrmand og skipper på en galease, der sejlede turister, sørøverbørn og julemænd ind og ud af Bogense i sommer- og juleperioderne. Det fortsatte indtil Søfartsstyrelsen satte foden ned og forlangte over kr. 10.000 for fornyelse og opgradering af certifikater. Nu er det uvist hvem der kommer til at sejle de bevaringsværdige skibe.

Er nu en tilfreds pensionist – helst i Spanien

Øvrige oplysninger:
Skibsnumre: 218, 317 og sidst 117.
Påmønstret NE januar og afmønstret december 1962.
Titel:: KPTERA