Erik CV i Søværnet

 

 

 

Erik Månsson Curriculum Vitae for tjenesten i Søværnet
23. Maj 1961 Rekrut i Søværnet
20. Maj 1962 Udnævnt til korporal artilleritekniker
5. Oktober 1962 Hjemsendt fra Søværnet
7. Januar 1963 Genindtrådt i Søværnet som Mekaniker Maskine
12. August 1963 Påbegyndt Sergentuddannelse
1. Maj 1964 Udnævnt til sergent
2. August 1964 Påbegyndt maskinmesteruddannelse
7. Juli 1966 Afsluttet maskinmesteruddannelse
1. August 1966 Påbegyndt uddannelse til udvidet maskinmester
10. Juli 1967 Afsluttet uddannelsen til udvidet maskinmester
25. Juli 1967 Påbegyndt som maskinkadet ved Søværnets Officersskole
1. November 1969 Udnævnt til søløjtnant i maskinlinien
10. August 1972 Påbegyndt uddannelse til ingeniør ved Forsvarsakademiet
1. November 1974 Udnævnt til kaptajnløjtnant
10. Maj 1975 Afsluttet eksamen som civilingeniør
1. Februar 1981 Udnævnt til Orlogskaptajn
1. September 1992 Udnævnt til Kommandørkaptajn
31. Januar 2002 Afgået fra søværnet til pension
1. Februar 2002 Ansat på kontrakt som civil halvdagsmedarbejder
31. Marts 2008 Afgået fra søværnet
Dekoreringer i Søværnet
Ridder af Dannebrogsordenen
Holmens Hæderstegn for 25 års uafbrudt dadelfri tjeneste
Forsvarets Fortjenstmedalje for deltagelse i første Golfkrig
Kuwaits Frihedsmedalje udsted af kongen af Saudi-Arabien
Estisk Ridderkors på anker i sølv
Sø Etatens Hæderstegn med Egeløv i Guld for 40 års tro tjeneste
Tjeneste
Ca. 4 år som – TKO (maskinchef) i gasturbinetorpedobåde
Ca. 3 år som – TKO ved Torpedobådenes Mobile Base
Ca. 2 år som – VLO (1.mester) i minelæggere af FALSTER – klassen
Ca. 3 år som – TKO i korvetter af NIELS JUEL – klassen
Ca. 6 år som – Personelforvalter i Forsvarskommandoen
Ca. 2 år som – TKO i inspektionsskibene BESKYTTEREN og TRITON
Ca. 4 år som – Eskadreteknikofficer ved Torpedobådseskadren
Ca. 2 år som – Chef for Teknisk afdeling ved Flådestation Korsør
Ca. 4 år som – Chef for Ledelsessekretariatet ved Søværnets Materielkommando
Ca. 6 år som – Ansvarlig for søværnets Heraldik samt museums virksomhed og historisk
traditionspleje (civil). Ansat under SMK og SOK.
Noter til ovenstående:
I forbindelse med officersuddannelsen, 3 måneder i Auderød som delingsfører.
Herudover Skibsinspektør på henholdsvis Svendborg Værft og Ålborg Værft i forbindelse
med nybygninger og større reparationsarbejder til søværnet. Minelæggere, korvetter og
inspektionsskibe.
Endvidere kortvarige job som timelønnet lærer ved Søværnets Officersskole og Søværnets
Sergent – og Reserveofficersskole.
Kortere eller længere tids sejlads med depotskibene HJÆLPEREN, ÆGIR og HENRIK
GERNER, samt patruljebåde af DAPHNE – klassen og det norske støtteskib ANDENES.
Som eskadreteknikofficer sejlads med alle torpedomissilbådene af WILLEMOES – klassen
i forbindelse med inspektioner og censorvirksomhed.
Løbende efter – og videreuddannelser ved Hærens Ingeniør – og ABC-skole samt søværnets
fagskoler og civile kursusinstitutioner.
Deltagelse i adskillige fabrikskurser i ind – og udland i forbindelse med introduktion af nyt og
avanceret materiel.