NIELS EBBESEN Gasterne – Før og Nu

01linnartfoer               01linnart              01linnartnu

02klausfoer               02klaus               02klausnu

03sussifoer               03sussi               03sussinu

04ernehuebaandsmallnu               04per-moren               04pernusmall

05kurtnavynu               05kurtlykke               05kurtny

06sugarfoer               06sugar               06sugarnu

07kroppurfoer                  ole-kropp                   07kroppurnu

08nielsarfoer               08nielsar               08nielsarnu

09peterpadefoer               09peterpade               09peterpadenu

 10saxurfoer               10saxur               10saxurnu

11flemmingtrikkerbaksfoer               11trikkerbaks               11trikkerbaksnu

 12bogensefoer               12bogense               12bogensenu

                                              13svend-oestergaard               13svend-oestergaardnu

 14laesoefoer               14laesoe               14laesoenu

 15praesturfoer               15praestur               15praesturnu

16svanfoer               16svan               16svannu

 17arnethetisfoer               17arnethetis               17arnethetisnu

18sorteoernfoer              18sorteoern               18sorteoernnu

 19torbenfoer               19torben               19torbennu

                       

 PutteKglMarine               Jørn Putte Før og Nu                  Putte18Nu

20skaegfoer               20skaeg               20skaegnu

21gunnarfoer               21gunnar               21gunnarnu

22mortenfoer               22morten               22mortennu

  JA01                Jørgen Før og Nu               Jørgen Nu Mindre

23kaistrurfoer               23kaistruer               23kaistruernu

14 Kurt Foer                Kurt Før og Nu                14 Kurt Nu